AKTUALITY

Jednotce hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm byla poskytnuta neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 200 000,- Kč (slovy: dvěstatisíckorunčeských), současně však maximálně 50% celkových způsobilých výdajů projektu: Oprava cisternové automobilové stříkačky VS 68-94 (CAS32 T815) pro JPO II SDH města Rožnova pod Radhoštěm. Dotace...

Naše jednotka byla vybrána za Zlínský kraj z jednotek měst a obcí předurčených pro zásah u dopravních nehod (na základě umístění v Krajské soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných automobilů v předchozích letech, kde jsme byli umístění na prvním místě. Letošní krajské kolo se z technických důvodu nekonalo) na účast IV. Mistrovství ČR ve...