DOTACE

Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje 

03.10.2017

Jednotce hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm byla poskytnuta neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 200 000,- Kč (slovy: dvěstatisíckorunčeských), současně však maximálně 50% celkových způsobilých výdajů projektu: Oprava cisternové automobilové stříkačky VS 68-94 (CAS32 T815) pro JPO II SDH města Rožnova pod Radhoštěm. Dotace je poskytována na základě programu "Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje" schválené Radou Zlínského kraje dne 11.07.2017


Program 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlinského kraje na rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky 

14.06.2016

Program 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlinského kraje na rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.  

Dne 20.04.2016 byla Hasičskému sboru města Rožnova pod Radhoštěm přiznána neinvestiční dotace z fondů Zlínského kraje k nákupu 3 kusů zásahových oděvů, 4 kusů ochranných masek a 2 kusů kompozitních láhvi. Celková výše dotace je ve výšší 69 000,- Kč. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsaná dne 13.06.2016 hejtmanem Zlínského kraje a starostou města Rožnova pod Radhoštěm.