KVĚTEN 2017

Počet výjezdu v uplynulém měsíci květen 2017: 

květen 2017 - 29 výjezdů

  • 3x Dopravní nehoda
  • 2x Asistence posádce ZZS
  • 4x Požár
  • 14x Technická Pomoc
  • 1x Únik plynů "CO" - oxid uhelnatý
  • 5x Planý poplach

Mapa s přibližným místem události (přesnost na město nebo ulici) u kterých zasahovala naše jednotka (odkaz na mapu )

Dopravní nehoda v obci Horní bečva dne 31.05.2017

V 08:57 hod. byla jednotka vyslána s technikou CAS16 MAN 4x4 k dopravní nehodě nákladního automobilu na silnici v obcí Horní Bečva, kde byl nahlášen větší únik oleje. Na místo události byla dále vyslána místní jednotka SDH Horní Bečva a jednotka HZS Valašské Meziříčí. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, bylo zjištěno že pravděpodobně následkem uvolnění nákladu došlo k dopravní nehodě a pádu převážených transformátoru z nákladního automobilu. Na místě události došlo k úniku několika litrů oleje, který byl v první fázi provizorně zahrazen, aby nedošlo k jeho úniku do kanalizace. Následně byl pomocí sorbentů a sorpčních koberců jímán. Silnici byla po nezbytnou dobu uzavřena. Po zlikvidování uniklého oleje byl provoz obnoven kyvadlově. Po vyšetření nehody Policii ČR byl na místo události povolán autojeřáb a náhradní automobil. Po naložení nákladu zpět na vozidlo a provedení úklidu celé komunikace se jednotky vrátily zpět na své základny. Na místo události byly již během zásahu povolání také pracovníci správy a údržby silnic.

Požár lesního porostu v katastru obce Hutisko-Solanec dne 27.05.2017

Ve 14:29 hod. byla jednotka vyslána s technikou CAS16 MAN 4x4 k požáru v lesním prostoru v katastru obce Hutisko-Solanec, místní část Zákopčí. Současně byla vyslána na místo události jednotka HZS Valašské Meziříčí a jednotka SDH Hutisko - Solanec s dvěma cisternami. Téměř ve stejný okamžik byla na operační středisko HZS Zlínského kraje nahlášena druhá událost (Požár automobilu na silnici vedoucí k vrcholu Soláň) operační středisko povolalo další jednotky, a to SDH Horní Bečvu, SDH Velké Karlovice, které společně s jednotkou HZS Valašské Meziříčí byly poslány k této události. Naše jednotka společně s jednotkou SDH Hutisko - Solanec směřovaly k požáru v lesním prostoru. Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár mýtiny po lesní těžbě, který byl postupně lokalizován a likvidován za pomocí jak vysokotlakého proudu, tak i pomocí jednoho proudu "C"


Podezření na požár bytu v Rožnově pod Radhoštěm dne 26.05.2017

Ve 21:29 hod. byla jednotka vyslána s technikou CAS16 MAN 4x4 a CAS32 T815 k podezření na požár bytu v Rožnově pod Radhoštěm, ul. Vítězná. Současně byla na místo události vyslána jednotka HZS Valašské Meziříčí, městská Policie Rožnova pod Radhoštěm a Policie ČR. Již v době příjezdu nastal problém s průjezdem k samotnému místu nahlášené události, kde parkující vozidla na ul. Vítězná téměř znemožnily dojezd, prvnímu zásahovému vozidlu CAS16 MAN 4x4 se podařilo projet jen velmi pomalou jízdou, a to s cca centimetrovou mezerou mezi zaparkovanými vozy, takže hrozilo nebezpečí poškození jak naší techniky, tak i zaparkovaných vozidel, pro cisternu CAS32 T815 byla již tato ulice neprůjezdná. Po dojetí k místu události byl proveden průzkum místa a bytu ve kterém bylo podezření na požár nahlášen. Po otevření bytu a přestřihnutí bezpečnostního řetízku byl byt zkontrolován a naštěstí se žádný požár nepotvrdil. 


Asistence posádce ZZS při zranění lesního dělníka v obci Vidče dne 22.05.2017

V 10:07 hod. byla jednotka vyslána s technikou CAS16 MAN 4x4 a DA Volkswagen transportér 4x4 k asistenci posádce ZZS při zranění lesního dělníka po pádu stromu v lese v obci Vidče. Současně byla na místo události vyslána jednotka HZS Valašské Meziříčí, Policie ČR, posádka ZZS a LZS Ostrava. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno že dělník, který prováděl manipulaci s dřevní hmotou byl zasažen části stromu. Jednotka asistovala posádce ZZS při ošetření a následném transportu pacienta z lesního porostu k vrtulníku LZS Ostrava, kterým po provedení stabilizace byl následně transportován k dalšímu ošetření. Při zásahu všechny složky IZS vzájemně spolupracovaly.


Vážná dopravní nehoda v Rožnově pod Radhoštěm dne 20.05.2017

V 17:53 hod. byla jednotka vyslána s technikou CAS16 MAN 4x4 k vážné dopravní nehodě v Rožnově pod Radhoštěm v křižovatce ulic. Bayerova x Partyzánská. Současně byla na místo události vyslána posádka ZZS, jednotka HZS Valašské Meziříčí, Policie ČR a městská policie města Rožnova pod Radhoštěm, která zajištovala řízení dopravy v místě dopravní nehody. Po příjezdu na místo události byla zjištěna dopravní nehoda tři automobilů. V jednom automobile, se nacházela zaklíněná řidička. Zraněné dítě, které cestovalo společně v daném automobilu bylo předáno do péče posádce ZZS. Jednotka zahájila ošetření a vyproštění zraněné řidičky za použití hydraulického vyprošťovacího nářadí. Během vyprošťovacích prací byl na místo události povolán vrtulník LZS Ostravy. Po vyproštění osoby a provedení jeho stabilizace byl proveden transport osoby do vrtulníku, kterým bylo transportováno současně i dítě do Fakultní nemocnice k zajištění dalšího ošetření. Po vyšetření nehody Policii ČR provedla jednotka úklid vozovky a odtažení vraku automobilu mimo prostor silnice, odkud si majitelé následně zajistili odtah. Celý zásah byl ukončen krátce před 20 hod. Při zásahu vzájemně spolupracovaly všechny složky IZS.

Informace HZS Zlínského kraje k dopravní nehodě:

(20.5.2017) Na místě vážné dopravní nehody v Rožnově pod Radhoštěm zasahovaly dvě jednotky hasičů.

Jako první dorazili na místo rožnovští hasiči. V havarovaném vozidle zn. Škoda zůstala zaklíněna zraněná řidička. Hasiči hydraulických vyprošťovacích zařízení odstranili dveře a dělící sloupek na levé straně vozidla, zraněnou řidičku spolu se záchranáři stabilizovali a pomocí páteřové desky vytáhli z vraku. Po přeložení na vakuová nosítka ji připravili k transportu do vrtulníku, který přistál na místě události. Spolu s řidičkou bylo vrtulníkem transportováno i malé dítě, které s ženou cestovalo ve vozidle a bylo také zraněno.

Po vyproštění a transportu zraněných do vrtulníku hasiči zajistili místo nehody, zabezpečili havarovaná vozidla proti vzniku požáru a úniku provozních kapalin. Na místě pak zůstala jednotka hasičů z Rožnova pod Radhoštěm, která po vyšetření nehody policisty dokončí nezbytné likvidační a úklidové práce.

Zdroj informací: https://www.hzscr.cz


Požár v areálu sběrného dvora v obci Hutisko - Solanec dne 14.05.2017

V 15:03 hod. byla jednotka vyslána s technikou CAS16 MAN 4x4 k požáru kontejneru v prostoru sběrného dvora v obci Hutisko-Solanec. Současně byla na místo události vyslána místní jednotka SDH Hutisko - Solanec a hlídka Policie ČR. Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár dvou velkoobjemových kontejneru, na místě události již zasahovalo místní jednotka, která měla provedenou lokalizaci požáru. Naše jednotka provedla doplnění vody do zásahové techniky místních hasičů a s použitím dýchací techniky byla provedena likvidace požáru. Poté se naše jednotka vrátila zpět na svou základnu. Místní jednotka prováděla dohled a dohašení skrytých ohnisek. 

Podezření na požár bytu v městě Zubří dne 12.05.2017

V 08:05 hod. byla jednotka vyslána s technikou CAS16 MAN 4x4 k podezření na požár bytu, s kterého vycházel kouř a na výzvy k otevření nikdo nereagoval. Současně byla na místo události vyslána jednotka HZS Valašské Meziříčí, místní jednotka SDH Zubří a hlídka Policie ČR. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno že se jedná o připálené potraviny, byt zpřístupnil majitel, který se před příjezdem jednotky dostavil na místo události.


Odstranění nebezpečných stavu v katastru města Zubří dne 05.05.2017

V 11:15 hod. byla jednotka vyslána s technikou CAS16 MAN 4x4 na cyklostezku v katastru města Zubří, kde se nacházely dva stromy, které hrozily pádem na cyklostezku. Po příjezdu na místo události a provedení průzkumu bylo zjištěno že stromy jsou okousané pravděpodobně od Bobrů, hrozilo nebezpečí nekontrolovatelného pádu z možnosti zranění osob pohybující se po cyklostezce. Jednotka provedla pokácení obou stromu pomocí motorové pily, následně se vrátila zpět na svou základnu.