Blesková Povodeň - Foto

23.05.2019

Od cca 15 hod. odpolední vyjížděli jednotky k likvidaci následku přívalových dešťů, krátce po 17 hod. se situace náhle a rychle zhoršila což vedlo k zaplavení několika silnic, dalším škodám na majetku, zatopení objektu. Jednotky včetně povolaných okolních jednotek likvidovali následky bleskové povodně až do 23.05.2019 do 03:00 hod ranní.  Pár fotografii, které se podařilo zachytit během zásahu.