Odvolání stavu sucha

06.09.2017

Městský úřad informuje
Tisková zpráva č. 249/2017
ze dne 6.9. 2017

Odvolání stavu sucha

S účinností od úterý 5.9. odvolal odbor životního prostředí rožnovského MěÚ zákaz nakládání s povrchovými vodami. Důvodem je zvýšení hladiny povrchových vod na vodních tocích v obcích mikroregionu.

Stav sucha a zákaz nakládání s povrchovými vodami v obcích spadajících pod obec s rozšířenou působností Rožnov po Radhoštěm (= obce mikroreigonu Rožnovsko) je odvolán. Odbor životního prostředí MěÚ Rožnov p.R. s účinností od 5.9.2017. Zákaz nakládání s povrchovými vodami (odběr) v celém správním obvodu ORP Rožnov p.R. a to z důvodu zvýšení hladin povrchových vod na tocích do takové výše, při které již nejsou nakládáním s povrchovými vodami ohroženy zájmy ochrany přírody a další zájmy chráněné vodním zákonem.

Celé rozhodnutí o odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami naleznete zde.

Zákaz nakládání s povrchovými vodami byl vyhlášen 20.7.2017.

Zpracoval:
Marek Havran
MěÚ Rožnov p. R.
Masarykovo náměstí 128-129
756 61 Rožnov p. R.,
tel.: 571 661 120
marek.havran@roznov.cz
Vložil: Jitka Porubová, DiS
Vytvořeno / změněno: 6.9.2017 / 6.9.2017

zdroj informací: www.roznov.cz