Veřejná zakázka malého rozsahu:

28.03.2018

Oprava podvozku, nefunkčních dílů nástavby a netěsnosti čerpacího zařízení CAS 32 Tatra T 815 

Popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele opravy podvozku, nefunkčních dílů nástavby a netěsnosti čerpacího zařízení cisternové automobilové stříkačky CAS 32 Tatra T 815. Vozidlo bylo vyrobeno v roce 1987.

Rozsah opravy:

- demontáž pohledové nádrže,

- výměna výfukového potrubí,

- ohledání nefunkčních dílů podvozku a nástavby,

- oprava nosníků a úchytů vzduchových vaků,

- oprava nosníků a úchytů vzduchojemů,

- ošetření podvozku,

- oprava netěsnosti čerpacího zařízení,

- zkompletování cisternové automobilové stříkačky,

- celková funkční kontrola cisternové automobilové stříkačky.

Podrobné informace k zakázce v přiloženém souboru ve formatu *.pdf