Požár automobilu v Hutisku -Solanci dne 04.06.2017

04.06.2017

Ve 12:23 hod. byla jednotka vyslána s technikou CAS16 MAN 4x4 k požáru dopravního prostředku na silnici vedoucí z obce Hutisko-Solanec na vrchol Soláň. Současně byla na místo události vyslána místní jednotka SDH Hutisko-Solanec, která k místu požáru dorazila jako první a požár celkově lokalizovala. V době našeho příjezdu byl požár již ve větší míře lokalizován, naše jednotka prováděla jímání uniklých provozních náplní z hořícího automobilu, které začaly téct po komunikaci. Za použití sorpčních hadů, tkaniny a sorbentu byly tyto náplně zachytávány. Po ukončení hasebních práci byla komunikace ošetřena pomocí sorbentů a následně v celé šíři proveden úklid od nečistot a mastnoty. Po celou dobu zásahu byla silnice uzavřena z důvodu bezpečnosti. Během zásahu byl na místo události povolán vyšetřovatel HZS.

Informace HZS Zlínského kraje:

Vypůjčené auto kompletně shořelo.

(4. 6. 2017) Dnes po poledni shořelo jedno osobní auto v blízkosti obce Hutisko-Solanec na Vsetínsku.

Hlášení o požáru auta v motorovém prostoru v části obce Solanec pod Soláněm přijali hasiči v 12:22 hodin. K uhašení plamenů byla vyslána jednotka Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm a jednotka dobrovolných hasičů obce Hutisko-Solanec. Obě jednotky vyjely s dvěma automobilovými stříkačkami.

V době příjezdu hasičů už bylo celé vozidlo Ford Mondeo v plamenech. Hasiči nasadili k uhašení požáru jeden vysokotlaký proud vody a jeden útočný proudu vody C. Dále provedli umístění sorbčních hadů, aby zabránili odtoku znečištěné vody a případných ropných produktů provozních náplní do potoka.

Na místo požáru se dostavila Policie České republiky a vyšetřovatel hasičů.

Ve voze jely dvě osoby, které měly vozidlo vypůjčené. Ty sdělily vyšetřovateli hasičů, že jely z Velkých Karlovic. Při jízdě přes Soláň ucítiliy zápach pálících se plastů. Na nejbližším odpočívadle zastavily a zvedly kapotu motoru. Mezi blokem motoru a motorovou přepážkou uviděliy probleskovat plameny. Bohužel však u sebe neměly hasicí přístroj, kterým by vznikající požár uhasily. Mohly tak zabránit nebo alespoň omezit šíření požáru.

Škoda způsobená požárem byla určena v předběžné výši 150 000 korun.

Autor: nprap. Roman Žemlička - HZS Zlínského kraje

zdroj informací: www.hzscr.cz