Požár byválého mlýna v Rožnově pod Radhoštěm, záchrana čtyř osob.

13.09.2017

Včera v noci hořel v Rožnově pod Radhoštěm objekt bývalého mlýna s pekárnou.

Krajský operační důstojník hasičů přijal zprávu o požáru bývalého mlýna na ulici Čechova v Rožnově pod Radhoštěm dne 12. 9. 2017 v 23:18 hodin. Požární poplach byl vyhlášen jednotce profesionálních hasičů z požární stanice Valašské Meziříčí, Hasičskému sboru města Rožnov pod Radhoštěm a jednotce dobrovolných hasičů obce Hutisko-Solanec. Hasiči vyjeli k požáru s jednou automobilovou plošinou a čtyřmi automobilovými stříkačkami.

Hasiči z Rožnova pod Radhoštěm byli na místě v 23:24 hodin a uviděli na dřevěném přístřešku stát čtyři osoby. K přístřešku postavili nastavovací žebříky a pomohli osobám slézt na zem. Pro možné podezření, že se osoby nadýchaly zplodin hoření, povolal velitel hasičů záchrannou zdravotnickou službu. Zdravotníci u osob nezjistili žádné zranění. Při průzkumu nebyla v hořícím objektu zjištěna přítomnost dalších osob.

Požár byl uhašen pomocí dvou vysokotlakých proudů vody a dvou útočných proudů C. Jeden proud C hasiči využili pro hašení z výškové techniky. Voda pro hašení byla odebírána z vodovodního řadu, z podzemního požárního hydrantu. Hasební zásah byl prováděn v dýchacích přístrojích. V půdním prostoru použili hasiči k odvětrání přetlakový ventilátor. Hasiči prováděli i rozebírání stropní konstrukce. Dne 13. 9. 2017 v 02:07 hodin bylo místo zásahu předáno majiteli objektu.

Na místo požáru se dostavil majitel objektu, Policie České republiky a vyšetřovatel hasičů.

Majitel hasičům i policii sdělil, že na požárem poškozený objekt je vydán demoliční výměr. Objekt využívaly osoby bez domova. V průběhu dvou let hořelo v tomto objektu třikrát.

Požár je evidován jako požár beze škody.

Příčina požáru ale zůstává ve společném šetření policie a hasičů, protože byly ohroženy životy osob.

13. 9. 2017, 8:30 hodin

Dnes v 7:23 hodin byla na místo požáru opět povolána jednotka Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm.

V sousední místnosti spaly tři osoby, které nejevily ochotu k opuštění místa zásahu. Osoby opustily objekt až za asistence Městské policie Rožnov pod Radhoštěm. Hasiči ohnisko požáru uhasili jedním vysokotlakým proudem vody.

Autor: nprap. Roman Žemlička - HZS Zlínského kraje

zdroj informací: www.hzscr.cz