Prasklé potrubí vytopilo objekt

20.08.2017

V 16:00 hod. byla jednotka vyslána k objektu v bývalém průmyslovém areálu Tesla v Rožnově pod Radhoštěm, kde docházelo k úniku většího množství vody. Po příjezdu na na místo události již zde byla přítomná hlídka městské Policie Rožnova pod Radhoštěm, průzkumem bylo zjištěno že voda vytéká z uzamčeného objektu. Jednotka nejprve provedla provizorní odklonění vytékající vody a její usměrnění, aby nedošlo k ohrožení a zatopení dalšího objektu. Následně na pokyn velitele zásahu a přítomné hlídky Policie ČR provedla násilný vstup do objektu, kde byl nalezen zdroj úniku vody po technické závadě na potrubí. Jednotka provedla uzavření přívodu vody do objektu, následně bylo zjištěno že z důvodu netěsnosti ventilu se přívod nepodařilo uzavřít zcela ale únik vody se minimalizoval. Po příjezdu správce vodovodního potrubí prováděli tito pracovníci úplné uzavření přívodu vody. Následně bylo místo události předáno hlídce Policie ČR a jednotka se v čase 18:20 vrátila zpět na svou základnu.