Při výkopových pracích poškodili plynové potrubí v obci Vigantice

20.11.2018

V 09:33 hod. byla jednotka vyslána s technikou CAS16 MAN 4x4 k úniku plynu do ovzduší v obci Vigantice. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno že při provádění výkopových prací došlo k poškození plynového potrubí a následnému úniku zemního plynu. Jednotka provedla provizorní utěsnění poškozeného potrubí pomocí dřevěného klínku. Po příjezdu pracovníku plynárenské společnosti jim bylo místo události předáno a jednotka se vrátila zpět na svou základnu.