SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY HASIČSKÉ ZBROJNICE NA UL. JIŘÍHO WOLKERA 1144, V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

08.02.2018

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001927

Žadatel: Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Předmět projektu: Předmětem projektu je energeticky úsporná renovace budovy hasičské zbrojnice na ul. Jiřího Wolkera 1144 Rožnov p.R. (č.parcely 1739, 4405) realizovaná za účelem snížení energetické náročnosti budovy a tím i snížení emisí a zlepšení tepelné pohody zaměstnanců. Budova se v současnosti nachází z hlediska jejích tepelně-technických vlastností v nevyhovujícím stavu. Tento stav bude realizací zateplení obvodového pláště budovy a vyregulováním otopné soustavy odstraněn.

Cíl: Cílem projektu je energeticky úsporná renovace budovy Hasičské zbrojnice v Rožnově pod Radhoštěm provedená za účelem snížení energetické náročnosti budovy a tím i snížení emisí a zlepšení tepelné pohody zaměstnanců.

Doba realizace: 09/2017 - 05/2018

Celkové způsobilé výdaje: 4 049 459 Kč

Dotace ze SFŽP (40% ze způsobilých výdajů): 1 619 784 Kč

Název programu: Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 05.5 Energetické úspory