Statistika výjezdů za rok 2017

09.01.2018

Statistika výjezdů za rok 2017:

 • 51x Dopravní nehoda
 • 25x Asistence posádce ZZS
 • 41x Požár
 • 140x Technická pomoc
 • 8x Únik ropných látek
 • 12x Planý poplach
 • 1x Únik nebezpečných chemických látek
 • 3x Únik plynů
 • 1x Technologická pomoc
 • 1x Únik plynů "CO" - oxid uhelnatý
 • 1x Prověřovací cvičení "Požár skladů topných olejů"

Celkem za rok 2017 vyjížděla jednotka k 284 mimořádným událostem