Zrušeno - Veřejná zakázka malého rozsahu - Oprava podvozku a netěsnosti čerpacího zařízení CAS 32 Tatra 815

24.03.2018

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky

V souladu s čl. 11 výzvy ruší zadavatel veřejnou zakázku "Oprava podvozku a netěsnosti čerpacího zařízení cisternové automobilové stříkačky CAS 32 Tatra 815".


19.03.2018 - Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

"Oprava podvozku a netěsnosti čerpacího zařízení cisternové automobilové stříkačky CAS 32 Tatra 815".

1. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele

opravy podvozku a netěsnosti čerpacího zařízení cisternové automobilové stříkačky CAS 32 Tatra 815 z roku 1987.

Rozsah opravy:

- demontáž pohledové nádrže

- výměna výfukového potrubí

- ohledání nefunkčních dílů cisternové automobilové stříkačky

- oprava nosníků vzduchových vaků

- oprava nosníků vzduchojemů

- ošetření podvozku

- oprava netěsnosti čerpacího zařízení

- zkompletování cisternové automobilové stříkačky

další podrobnosti k zakázce v přiloženém dokumentu ve formátu *.pdf

CAS32 T815
CAS32 T815