Výstraha: Extrémní srážky a Povodňová bdělost

18.06.2020

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu:

 Extrémní srážky Platnost: od 18.6.2020 12:00 do 19.6.2020 18:00 

Extrémně vydatný déšť s úhrny nad 50 mm/6h nebo nad 80 mm/24 h.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace, zanesení komunikací unášeným materiálem. Snížená viditelnost a riziko aquaplaningu. Zhoršený odvod srážkové vody kanalizací. Riziko podmáčení a následných sesuvů, snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti je třeba snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.


Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: 

Povodňová bdělost Platnost: od 18.6.2020 15:00 do odvolání 

Vzhledem k očekávaným srážkám a nasycenosti území může docházet u vodních toků k překročení 1.SPA.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.


Aktuální informace sledujte na www.chmi.cz

Zdroj informací: www.chmi.cz