CAS16 MAN 4x4

Rok výroby: 2006

Hmotnost: 10 800 kg

Palivo: Nafta

Kabina: 1+5

Objem cisterny: 2200l

Pěnidlo: 200l

Čerpadlo: Ziegler FP 8/8-2HH

Vývěva: TROKOMAT

Výkon čerpadla: 1600 l/min. (nízkotlaký stupeň)

250 l/min. (vysokotlaký stupeň)

Elektrický naviják: RAMSEY 12000 (5,3t)

Využití: Dopravní nehody, Požáry, technické událostí,

živelné události, atd.

Vozidla CAS16 MAN 4x4 byl zakoupeno z dotací :

- Státní dotace na obnovu požární techniky měst a obcí

2 000 000,- kč

- Krajský úřad Zlínského kraje

500 000,- kč

- město Rožnov pod Radhoštěm

2 000 000,- kč

- s rozpočtu příspěvkové organizace Hasičského sboru

města Rožnova pod Radhoštěm

500 000,- kč

Celkem: 5 000 000,- kč

dne 15.12.2006 v 10:00 hod. bylo vozidlo předáno do užívání Hasičskému sboru města Rožnova pod Radhoštěm za účasti:

- JUDr. Jaroslav Kubín - starosta města Rožnova pod Radhoštěm

- Alois Vychodil - místostarosta města Rožnova pod Radhoštěm

- Markéta Blinková -místostarostka města Rožnova pod Radhoštěm

- Karel Janoušek -ředitel ZHS města Rožnova pod Radhoštěm

- Ing. Zdeněk Hub - ředitel územního odboru HZS Vsetín

- plk. Ing. Mojmír Jurka - ředitel HZS Zlínského kraje

- Martina Reková - pověřená zástupkyně za Zlínsky Kraj