VYHLÁŠENÍ POPLACHU

  • Jak probíhá vyhlášení poplachu  jednotce Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm

Jednotka je vysílána k mimořádným událostem operačním střediskem především HZS Zlínského kraje. O mimořádné události je jednotka informována pomocí on-line systému kde po přehrání krátké zvukové melodie, která je dálkově spuštěna právě s operačního střediska následuje hlášení o typu mimořádné situace, místa události a dalších důležitých informacích, které byly zjištěny z hovoru na tísňovou linku.

 Následně je vyhlášen jednotce poplach doprovázený akustickou a světelnou signalizací. Současně s vyhlášením poplachu je jednotce odeslána datová informace přímo na tablet z přesnými souřadnicemi GPS k místu události ( pokud je známa přesná adresa) jinak souřadnice dané ulice nebo obce. Na tabletu se automaticky spustí navigační software (Rescue Navigator), který nám ukazuje trasu k místu mimořádné události. Zároveň s touto datovou zprávou přijde na tablet kopie příkazu k výjezdu, tento příkaz k výjezdu se automaticky vytiskne také na tiskárně odkud si ho přebere Velitel. Následně jednotka vyjíždí k místu události, během jízdy je jednotka ve spojení s operačním střediskem pomocí digitální i analogové rádiové síti, v případě zjištění nových informací je jednotka operačním střediskem informována, popřípadě je přímo upraveno cílové místo v navigaci. V případě potřeby se velitel telefonicky spojí přímo s oznamovatelem a vyžádá si další potřebné informace. T

Tablet s navigační mapou: