informací dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podávat:

  • v písemné podobě v sídle Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm na adrese:  

Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Jiřího Wolkera 1144, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61


VÝROČNÍ ZPRÁVY HASIČSKÉHO SBORU MĚSTA ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM


Výroční zpráva HS města Rožnova pod Radhoštěm

VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM)

za rok 2023


Výroční zpráva HS města Rožnova pod Radhoštěm


VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM)

za rok 2022


Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:


  • v roce 2023 nebyla požadována žádná informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
  • v roce 2022 nebyla požadována žádná informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
  • v roce 2021  nebyla požadována žádná informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
  • v roce 2020 nebyla požadována žádná informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
  • v roce 2019 nebyla požadována žádná informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
  • v roce 2018 nebyla požadována žádná informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.