Byly zakoupené nové celoobličejové masky pro ochranu zasahujících Hasičů města Rožnova pod Radhoštěm

01.04.2020

Výjezdová jednotka byla aktuálně dovybavena novými celoobličejovými maskami pro zásahy, kde je předpoklad nebo již potvrzený výskyt koronaviru COVID-19, dále lze masky s výměnnými filtrama použít u jiných typu zásahu.


Maska CM-6 plně odpovídá požadavkům normy EN 136, třída 3. V kombinaci s vhodným filtrem zajišťuje ochranu obličeje, očí a dýchacích orgánů před účinky toxických plynů, par a aerosolů, biologických škodlivin, radioaktivního prachu atd.

Maska je určena pro použití v průmyslu, chemických a nukleárních oborech, zemědělství, hornictví, jednotkách civilní ochrany, záchranných hasičských sborech, u policejních jednotek apod. Maska CM-6 zajišťuje spolehlivou ochrannou funkci v teplotním rozsahu -30°C až +70°C. Lícnice je vyrobena z chemicky odolné, měkké a dobře snášenlivé pryže na bázi BIIR. Velkoplošný panoramatický polykarbonátový zorník zajišťuje dokonalou nezkreslenou prostorovou orientaci při obvyklých činnostech.


K maskám byly zakoupeny také výměnné filtry typu P3R

Filtr spolehlivě zajistí ochranu dýchacích orgánů proti pevným a kapalným aerosolům, dýmotvorným látkám, fibroplastickým částicím (azbest, apod) a nebezpečním mikroorganismům (bakterie, viry, spóry, apod.)

Rozsah ochrany

  • zdraví škodlivé prachové pevné a tekuté částice
  • aerosoly
  • toxické výpary
  • biologické a radioaktivní pevné a kapalné aerosoly
  • prach
  • bakterie
  • viry

Normy

EN 143/A1, EN 12941, EN 12942, Odpovídá třídě U15 dle EN 1822