Cvičný požární poplach na ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm

01.06.2021

V 08:02 byla vyslána jednotka profesionální hasičů města Rožnova pod Radhoštěm s technikou CAS24 Renault k asistenci při provádění cvičného požárního poplachu s  evakuaci školy na simulovaný požár. Po příjezdu na místo určení provedl velitel získání prvotních informací od  personálu školy o podezření na požár v prostoru šaten žáku, dále byl velitel informován o již provedené evakuaci všech žáku z budovy školy. Během provádění průzkumu uvnitř objektu byla hasičům předána informace o pohřešovaném školníkovi, který byl následně při provádění průzkumu nalezen, z důvodu zranění nebyl schopný chůze. Po nasazení vyváděcí masky a připojení přívodu vzduchu byl školník vynesen z objektu. Následným pokračujícím průzkumem bylo zjištěné simulované zahoření. Cvičení bylo následně ukončeno a žákům školy byla umožněna pouze vizuální prohlídka hasičského zásahového vozidla z důvodu bezpečnostních opatření.