Dopravní nehoda nákladního automobilu v katastru obce Valašská Bystřice

02.11.2020

V 11:32 hod. byla vyslána jednotka s technikou CAS24 Renault k dopravní nehodě nákladního automobilu v katastru obce Valašské Bystřice, místní část Křižnice. Po příjezdu na místo události byl zjištěny havarovaný nákladní automobil (domichavač betonu), který se nacházel vyvrácen na pravém boku. Řidič vozidla se nacházel mimo havarovaný automobil nezraněn. Jednotka provedla protipožární opatření a v počátku preventivní instalaci sorbčních hadu a tkanin. Následně v průběhu vyprošťovacích prací byl potvrzen únik provozních kapalin a tyto kapaliny byly jímány. Pro vyproštění havarovaného automobilu si majitel zajistil těžkou techniku, pro zajištěni manipulace z touto technikou a možné vyproštění havarovaného automobilu byla na místo události povolána výšková technika HZS Zlínského kraje stanice Valašské meziříčí pro provedení ořezání větví stromu nad havarovaným automobilem. Po vyšetření nehody Policii ČR byl následně havarovaný automobil za pomocí dvou těžkotonážních autojeřábu vyproštěn zpět na komunikaci. Jednotka provedla následně závěrečný úklid komunikace. Po dobu zásahu a provádění vyprošťovacích prací byla místní komunikace uzavřena a doprava byla odkláněna na objízdnou trasu.