Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

29.10.2020

Na základě dotačního programu RP 12-20 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje, byla městu Rožnov pod Radhoštěm přiznána neinvestiční dotace na nákup ochranných prostředků pro JPO II/2 a opravu požární automobilové plošiny AP-27.

Dotace je poskytována Zlínským krajem do výše 134.000 Kč, tj. 50 % celkových způsobilých výdajů specifikovaných v Žádosti o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána hejtmanem Zlínského kraje a starostou města Rožnova pod Radhoštěm.