Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

03.10.2017

Jednotce hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm byla poskytnuta neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 200 000,- Kč (slovy: dvěstatisíckorunčeských), současně však maximálně 50% celkových způsobilých výdajů projektu:  Oprava cisternové automobilové stříkačky VS 68-94 (CAS32 T815) pro JPO II SDH města Rožnova pod  Radhoštěm. Dotace je poskytována na základě programu "Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje" schválené Radou Zlínského kraje dne 11.07.2017

Seznam všech získaných dotací pro naší jednotku v sekci "DOTACE"