Hasiči za dotaci z kraje pořídili sadu hydraulického vyprošťovacího zařízení

20.10.2021

Hasiči z Rožnova pod Radhoštěm díky dotaci Zlínského kraje získali nové hydraulické vyprošťovací zařízení v hodnotě bezmála 370 tisíc korun. Na této částce se zhruba polovinou, tj. 185 tisíci korunami, podílel Zlínský kraj. 

Dotace je poskytována Zlínským krajem do výše 185 000 Kč, tj. maximálně do 50% celkových způsobilých výdajů specifikovaných v Žádosti o poskytnutí dotace. Díky této dotaci zakoupilo město Rožnov pod Radhoštěm novou sadu hydraulického vyprošťovacího zařízení pro svou JSDH Rožnov p. R. - město v hodnotě 369 909,10 Kč.

Rožnovská jednotka je součástí IZS ve Zlínském kraji a zasahuje i mimo území města Rožnova pod Radhoštěm. Je předurčena pro zásah u dopravních nehod, práci ve výškách a nad volnou hloubkou a k zásahům na objekty napojené na PCO HZS ZLK.

V současnosti využívala jednotka staré vyprošťovací zařízení z roku 2006, které svými technickými parametry už nevyhovovalo současným požadavkům. Vyprošťování osob z moderních osobních a nákladních automobilů, které jsou vybaveny odolnějšími bezpečnostními prvky, si vyžaduje i adekvátní moderní vyprošťovací zařízení. Nákupem nové sady LUKAS, která byla díky dotaci Zlínského kraje zakoupena, je tento požadavek splněn.

Na základě dotačního programu RP 12- 21 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje, schváleného Radou Zlínského kraje dne 21. 12. 2020 usnesením č.0917/R32/20. byla městu Rožnov pod Radhoštěm přiznána investiční dotace na nákup sady hydraulického vyprošťovacího zařízení pro JSDH Rožnov p. R. - město.