Jelikož naše území častěji sužují bouřky. Víte, jak se při nich chovat?

05.06.2024

Zásah blesku může způsobit přechodná, ale i trvalá poškození zdraví, může mít i fatální následky. Bohužel právě taková událost se ve Zlínském kraji stala před pár dny. Naši záchranáři z valašskomeziříčské oblasti vyjížděli k muži, kterého s největší pravděpodobností zasáhl blesk. Bohužel přes veškeré jejich úsilí se pacienta nepodařilo zachránit a svým zraněním na místě podlehl.

První pomoc

Zásadou číslo jedna při poskytování první pomoci člověku, kterého zasáhl blesk, je dbát na vlastní bezpečí. Neprodleně je nutné volat tísňovou linku 155 a dále pak postupovat podle stavu pacienta. Na lince 155 jsou zkušení operátoři, kteří vás v tom nenechají samotné a krok po kroku vás situací provedou do doby příjezdu záchranářské posádky na místo.

Pamatujte ale, že přibližně ve třetině případů způsobí zásah zástavu dechu a srdce. V takovém případě je nutné zahájit resuscitaci.

Příznaky

Příznaky po zásahu bleskem jsou rozmanité. Od zástavy dechu a oběhu s nutností resuscitovat, přes ztrátu paměti, přechodné oslepnutí či hluchotu nebo různé další neurologické obtíže. Blesk může způsobit popáleniny i závažná vnitřní poranění. Tlaková vlna, která vzniká při ohřátí vzduchu při průchodu elektrického výboje, může způsobit odhození těla a vznik závažných traumat v důsledku pádu. Jsou však popisované i stavy po zásahu, kdy se zasažený tzv. oklepal a zásah přežil bez následků, jen s posttraumatickou stresovou poruchou. Typicky se po zásahu bleskem na kůži vyskytují popáleniny např. od kovových součástí oblečení či šperků a tzv. Lichtenbergovy obrazce, jako když mráz kreslí na okno.

Co při bouřce rozhodně nedělat?

* neopírejte se o zdi či skalní stěny, nelehejte si na zem, nedělejte dlouhé kroky

* neběhejte, neplavte, neplujte v loďkách a neprovozujte jiné vodní sporty

Kam se schovat?

* do budovy chráněné hromosvodem

* v hustém lese

* v nízkém porostu

* v automobilu

* v případě, že se není kam bezpečně schovat a pohybujete se ve volném prostoru, udržujte ve skupině rozestupy min. několik metrů a dřepněte si

Kam se neschovávat?

* v otevřeném terénu

* na vyvýšeném místě

* pod osamělé stromy, sloupy a vysoké konstrukce

* na okraj lesa

* blízko vodních ploch, poblíž potoků a na podmáčené půdě

* pod převisy nízkých skal a v malých jeskyních

* ve staveních bez hromosvodu nebo s narušenou statikou

* ve stanu

Pravidlo 30 sekund – 30 minut

Pokud je mezi bleskem a hromem pauza kratší než 30 sekund, znamená to, že bouřka je od vás do 10 km a hrozí zásah bleskem. Vyhledejte bezpečný úkryt!

Bezpečný úkryt můžete opustit, pokud jste poslední hrom slyšeli před 30 minutami.


Informace převzaty od :

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.