Nákup nových přetlakových protichemických obleků

03.12.2022

Jednotka Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm je nyní dovybavena třemi novými ochrannými protichemickými obleky. Současně se technická výbava rozšířila o zásahový dozimetr URAD Plus. Rožnovští hasiči provádí zásahy nejen u požárů, dopravních nehod nebo přírodních katastrof, ale také při úniku nebezpečných látek.

Město Rožnov pod Radhoštěm zakoupilo pro svou Jednotku hasičů (kategorie JPO II/2) tři kusy plynotěsných, přetlakových a protichemických obleků a zásahový dozimetr URAD Plus. Realizací tohoto nákupu došlo k dovybavení věcných a technických prostředků, které jsou povinnou výbavou jednotek požární ochrany předurčených k zásahům na nebezpečné látky. Rožnovští hasiči neprovádí zásahy pouze u požárů, dopravních nehod a přírodních katastrof, ale také při úniku nebezpečných látek, včetně ionizujících. "Rychlý a účinný zásah v prvopočátku chemické havárie je rozhodující pro úspěšné zvládnutí dané události a nakoupené věcné a technické prostředky jsou k řešení těchto událostí nezbytné. Nutnost nákupu dokazuje i skutečnost, že se na území Rožnova nachází průmyslový areál, ve kterém se nebezpečné látky skladují a ve výrobních procesech využívají," uvedl ředitel Hasičského sboru města Rožnov p. R. Karel Janoušek.

Obleky byly zakoupeny díky poskytnuté dotaci ze Zlínského kraje, prostřednictvím programu RP12-22 - Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje.

Výše dotace je 62 536,- Kč, což odpovídá 50 % celkových způsobilých výdajů.