Nebezpečí požárů Platnost: od 16.8.2018 11:30 do odvolání

16.08.2018

Nebezpečí vzniku a šíření požárů přetrvává.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod. V přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.


Pro kraje: Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj