Odchyt hada na zahradě Rodinného domu v obci Vigantice

24.07.2020

V 16:39 hod. byla jednotka vyslána s technikou CAS24 Renault k odchytu hada u rodinného domu v obci Vigantice. Po příjezdu na místo události, byl průzkumem zjištěný had na zahradě rodinného domu, kde se nacházely a hrály malé děti. Jednotka provedla odchyt hada za pomoci odchytových kleští. Následně byl had vypuštěn zpět do volné přírody.