Opuštěné ohniště v Rožnově pod Radhoštěm

23.07.2022

V 09:14 hod. byla vyslána jednotka profesionální hasičů města Rožnova pod Radhoštěm s technikou CAS24 Renault k opuštěnému ohništi v lese poblíž sídliště koryčanské paseky v Rožnově pod Radhoštěm. Současně byla na místo události vyslána jednotka HZS stanice Valašské Meziříčí. Po příjezdu na místo události a provedení průzkumu, bylo zjištěno doutnající ohniště uprostřed lesa. Jednotka za použití jednoduchých hasebních prostředku provedla zahašení a zabránění rozšíření ohně do lesa.