Požár komínového tělesa v obci Vigantice

26.02.2019

V 18:27 hod. byla jednotka vyslána s technikou CAS16 MAN 4x4 k požáru komínového tělesa v obci Vigantice. Na místo události byla současně vyslána místní jednotka SDH Vigantice. Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár sazí v komínovém tělesu. Jednotka provedla vybrání paliva z kotle a postupné vymetení komínového tělesa. Následně byli majitelé poučení o zákazu používáni a nutnosti provedení odborné kontroly.