Požár Rodinného domu a kůlny v Rožnově pod Radhoštěm

15.05.2018

V 18:23 hod. byla jednotka odvolána z předchozího zásahu, kde došlo k zahoření hromady štěpek v průmyslovém objektu v obci Vigantice. Na místě byla ponechána jednotka SDH Hutisko Solanec společně s jednotkou HZS Valašské Meziříčí. Jednotka ihned vyrazila na místo hlášeného požáru kůlny v Rožnově pod Radjhoštěm, místní část Dolní Paseky. Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár kůlny a Rodinného domu. Jednotka provedla natažení dopravního vedení a dvou útočných proudu z obou stran Rodinného domu a zabránění tak dalšího šíření požáru na celý dům. Po příjezdu dalších posilových jednotek byly vytvořeny další útočné proudy a požár byl postupně lokalizován a likvidován. Během zásahu byly z objektu vyneseny tlakové láhve a kanystr na PHM, dále byli hasiči informování a požádání majitelem domu že uvnitř se nachází několik hudebních nástroju zda by bylo možno provést jejich záchranu. Dva hasičí  provedli průzkum daného místa, které určil majitel a všechny hudební nástroje, včetně další zvukové aparatury byly z objektu postupně vyneseny. Včetně důležitých dokumentu u kterých majitel určil přesnou jejich polohu umístění v zakouřeném objektu. Po provedení likvidace požáru zůstala jednotka na místě události s technikou CAS32 T815 a prováděla zde dohled pro případ objevení skrytých ohnisek. Technika byla doplňována vodou pomoci plovoucího čerpadla umístěného v místním potoce.


Tisková zpráva HZS Zlínského kraje:

Požár dílny poškodil obytné prostory rodinného domu. Aktualizace

(15. 5. 2018) Požár dílny a rodinného domu v Rožnově pod Radhoštěm hasilo dnes večer pět jednotek hasičů.

Majitel rodinného ohlásil hasičům v 18:22 hodin, že hoří dílna u rodinného domu v místní části Dolní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm. Požární poplach byl vyhlášen profesionálním hasičům z Valašského Meziříčí a dobrovolným hasičům z Valašské Bystřice, Zašové a Prostřední Bečvy. Dále byla odvolána jednotka hasičského sboru Rožnova pod Radhoštěm od požáru kůry v průmyslovém areálu v nedalekých Viganticích. Hasiči vyjeli k požáru s 8 automobilovými cisternami.

Hasiči z Rožnova pod Radhoštěm byli na místě jako první. Průzkumem zjistili, že v hořící dílně je 20 litrový kanystr a 10 kilová tlaková nádoba na propan-butan. Další tlakovou nádobu na propan-butan, která stála venku, odpojil majitel před příjezdem hasičů. Požár se rychle šířil a plameny poškodily střechu rodinného domu, obytnou část.

K uhašení požáru bylo nasazeno několik proudů vody. Hasičům v dýchacích přístrojích se podařilo z objektu vytáhnout tlakovou nádobu. Naštěstí v ní nebyl žádný plyn. Prázdný byl i kanystr. Požár se dále nešíří od 19:01 hodin. Hasiči provádějí dohašování a vyhledávají skrytá ohniska hoření. Celý objekt je silně zakouřený.

Nejsou hlášeny žádné zraněné osoby.

Na místě je Policie České republiky a vyšetřovatel hasičů.

15. 5. 2018, 21:30 hodin

Ohledání místa požáru bylo k dnešnímu dni ukončeno a bude pokračovat zítra v dopoledních hodinách.

Škoda způsobená požárem byla určena v předběžné výši 2 000 000 korun.

Autor: nprap. Roman Žemlička - HZS Zlínského kraje

16. 5. 2018, 12:45 hodin

V dopoledních hodinách se pokračovalo v ohledání místa požáru za přítomnosti příslušníka Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor kriminalistické technicky a expertiz.

Příčinou požáru byla technická závada na elektroinstalaci, a to na kondenzátoru zářivky.

převzato ze stránek www.hzscr.cz