Překopnuté plynové potrubí v obci Vigantice

03.07.2020

V 17:49 hod. byla jednotka vyslána s technikou CAS24 Renault k poškozenému plynovému potrubí v obci Vigantice. Současně byla na místo události vyslána Policie ČR a poruchová služby plynárenské pohotovosti. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno že při provádění výkopových prací došlo k překopnutí plynového potrubí  na kterém bylo cca 15 přípojných míst k rodinným domům. Jednotka společně s Policii ČR provedla úplné uzavření  komunikace pro veškerý provoz. Byl vytvořen jistící proud vysokotlaké vody a za použití dýchací techniky, byla část poškozeného potrubí ručně obkopaná aby bylo možné na potrubí nasadit speciální škrtící svěrku k zajištění potrubí proti dalšímu úniku plynu. Po zastavení úniku plynu a odvětrání přilehlého okolí byla komunikace jednosměrně zprůjezdněna. Po příjezdu plynárenské pohotovostní služby jim bylo místo události předáno.