Připomenutí událostí - Před 10 lety vyhořela chata Libušín.

03.03.2024

Dne 3. března 2014 došlo k požáru horské chaty Libušín v Moravskoslezských Beskydech. Na likvidaci požáru se podílelo celkem 13 profesionálních a dobrovolných jednotek PO ze Zlínského a v rámci mezikrajské pomoci také z Moravskoslezského kraje. Celkem u požáru zasahovalo 96 hasičů. 


Popis objektu

Horská chata Libušín byla postavena v letech 1897 až 1899 díky iniciativě turistického spolku Pohorská jednota Radhošť na horském sedle zvaném Pustevny ve výšce 1018 m nad mořem, nedaleko vrcholu Radhošť.

Chata Libušín byla společně se sousední chatou Maměnkou postavena podle návrhů architekta Dušana Jurkoviče a sloužila jako turistická jídelna. V letech 1995 až 1998 prošla rekonstrukcí, po jejímž dokončení se objekt stal Národní kulturní památkou ve správě Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Chata Libušín byla dřevěná srubová stavba ve slohu tzv. lidové secese s bohatým dekorem typickým pro Valašsko a slovanskou lidovou architekturu. Libušín byl samostatně stojící objekt nepravidelného půdorysu se zastavěnou plochou 496 m2 s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími.

V levé části chaty se nacházela stylová restaurace Stará Pustevna včetně malé kuchyně, skladů potravin a zázemí pro personál. Ve středové části byla zřízena hlavní kuchyně, sociální zařízení pro hosty a výčepní pult. V zadní zděné části objektu navazovalo na původní stavbu oddělené technické zázemí. Obvodové stěny zděné části měly dřevěné opláštění, aby nenarušovaly původní stavební sloh.

V pravé části objektu se nacházel Jurkovičův sál, bohatě zdobený freskami a sgrafity s motivy valašských a slovanských pověstí podle návrhu výtvarníka Mikoláše Alše. Vybavení interiéru navrhl Dušan Samo Jurkovič a tvořily ho tři secesní lustry, příborník, skleník, hodiny a 100 vyřezávaných ži­dlí.

V podkroví nad Jurkovičovým sálem byl zřízen v 2. NP a 3. NP byt a vyhlídka, které v době před požárem sloužily pouze k uložení nevyužívaného vybavení.

Chata byla vybavena elektrickou požární signalizací s dálkovým přenosem informací (dále jen "EPS") a elektronickým zabezpečovacím systémem (dále jen "EZS").


Průběh zásahu

Dne 3. března 2014 v 00.17 hodin přijal operátor Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje první oznámení o požáru chaty Libušín na samotě Pustevny. Událost byla převzata k řešení krajským operačním střediskem HZS Zlínského kraje (dále jen "KOPIS HZS ZLK").

Na místo události byly v 00. 21 hodin vyslány jednotky zařazené v I. stupni poplachového plánu (dále jen "PP"), a to jednotka HZS ZLK ze stanice Valašské Meziříčí s CAS 24, společně s jednotkou Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm s CAS 16, jednotkami SDH obcí Prostřední Bečva s CAS 32 a CAS 24 a Horní Bečva s CAS 32. Na základě dalších informací od více ohlašovatelů KOPIS HZS ZLK povolalo v 00.26 hodin jednotky SDH obcí Hutisko-Solanec, Zubří, Zašová a Velké Karlovice.

V 00.40 hodin byl vyhlášen II. stupeň PP a povolány k zásahu jednotky SDH obcí Valašská Bystřice, Frenštát pod Radhoštěm a Trojanovice. Na místo zásahu v 00.45 hodin jako první přijela jednotka z Prostřední Bečvy následována jednotkou z Rožnova pod Radhoštěm, jejíž velitel potvrdil rozsáhlý požár chaty zasahující plochu přibližně 40 × 15 m.

Vlivem silného větru a sálavého tepla hrozilo rozšíření požáru na okolní objekty, proto bylo zahájeno ochlazování okolních dřevěných budov, především ubytovny Maměnka a objektu Koliby U Záryše. Na jejich ochranu byly vytvořeny dva proudy C 52 a po příjezdu druhé jednotky SDH obce Prostřední Bečva byly vytvořeny další dva proudy C 52, jeden na ochlazování roubeného salaše a druhý na hašení střechy nad kuchyní a kotelnou.

V 00.48 hodin velitel jednotky Rožnov pod Radhoštěm žádá KOPIS HZS ZLK o vyhlášení III. stupně PP. V 00.50 hodin je vyhlášen poplach pro SDH obce Karolinka.

V 00.49 hodin přijíždí na místo zásahu jednotka z Horní Bečvy a tvoří dva útočné proudy C 52. Vystřídala jednotku z Rožnova v ochlazování, která se přesunula na ochlazování dvou 33kg propan-butanových lahví umístěných v přístřešku u zdi hořící budovy. Po ochlazení byly lahve uzavřeny, odpojeny a odneseny do bezpečné vzdálenosti.

V 00.51 hodin se na místo dostavila jednotka HZS ZLK, stanice Valašské Meziříčí. V té době byla požárem zasažena celá roubená nadstavbová část nad hlavní jídelnou, včetně střechy, střecha nad kuchyní a dřevěné opláštění východní zděné části kuchyně.

Vlivem silného jihovýchodního větru se požár rychle šířil po střeše ve směru od chaty Maměnky, jak po samotné krytině tvořené impregnovanými dřevěnými šindeli ve dvou vrstvách, tak i skrytými cestami pod touto krytinou.


Nebezpečné tlakové lahve

Velitel jednotky ze stanice Valašské Meziříčí převzal velení a na KOPIS HZS ZLK upřesnil rozsah požáru a situaci na místě zásahu. První informace velitel zásahu (dále jen "VZ") získal od přítomné hlídky Policie ČR, která sdělila, že v době vzniku požáru bylo po zavírací době a uvnitř objektu by se neměla nacházet žádná osoba.

Od CAS 24 bylo vytvořeno dopravní vedení s rozdělovačem a dva útočné proudy C 52. Na místo se dostavil také provozovatel objektu a poskytl zasahujícím hasičům klíče od objektu.

Hasiči v dýchacích přístrojích vnikli do objektu hlavním vchodem, vypnuli hlavní jistič elektrické energie v rozvaděči a zahájili hašení jedním proudem od rozdělovače v části přízemí a druhým od nástěnného hydrantu v podkroví objektu. Z prostoru výčepu vynesli propan-butanový přímotop včetně 10kg lahve.

Pro doplnění prvních zasahujících CAS bylo vytvořeno dopravní vedení B 75 od dvou podzemních hydrantů. Nejbližší hydrant byl poškozený a nebylo možné ho využít. Vlivem odběru vody z hydrantů došlo k poklesu tlaku ve vodovodní síti, proto bylo přerušeno hašení z nástěnného hydrantu uvnitř objektu.

V 01.06 hodin na místo zásahu přijíždí jednotka SDH obce Frenštát pod Radhoštěm, která nasvítila prostor a vytvořila dva útočné proudy C 52 od rozdělovače. Jedním proudem byla ochlazována čelní část blízké salaše a druhým proudem hasiči v dýchacích přístrojích zahájili hasební práce v podkroví zadního traktu budovy.

Při ochlazování salaše provozovatel upozornil VZ, že ve spodní kamenné části tohoto objektu se nacházejí prázdné propan-butanové lahve (čtyři 33kg a dvě 5kg), které byly preventivně vyneseny mimo ohrožený prostor. Stejně tak byla odstraněna jedna 5kg lahev z podkrovních prostor hořícího Libušína.

V 01.09 hodin dochází k hroucení části střechy a následně se propadá celá nadstavba do prostoru velké jídelny.

V 01.14 hodin přijíždí na místo zásahu jednotka s AP 27, kterou ustavuje před hlavní vchod a zahajuje hašení konstrukce střechy a podkroví budovy jedním proudem C 52 a rozebírání krytiny střechy z koše.

V 01.16 hodin přijíždí jednotka SDH obce Trojanovice, která vytváří dva útočné proudy C 52 k hašení střechy a zajišťuje osvětlení místa zásahu od chaty Šumná.

V 01.18 hodin přijíždí AZ 30 ze stanice Valašské Meziříčí, který je ustaven na severní straně budovy. Z koše hasiči v dýchacích přístrojích hasí proudem C 52 a rozebírají konstrukci střechy.

Doprava hasební vody

Z důvodu velké spotřeby vody na hašení a ochlazování a nedostatečného tlaku v podzemních hydrantech byla zřízena kyvadlová a dálková doprava vody. Využito bylo přímé čerpání vody z podzemního vodojemu ve vzdálenosti přibližně 150 m od místa zásahu kalovým čerpadlem do CAS 32.

Dále se voda odebírala kalovým čerpadlem nejdříve z podzemní nádrže u Koliby Valaška přibližně 20 000 litrů, později CAS jezdily čerpat vodu do potoka Kněhyně vzdáleného asi 5 km, kde místní dobrovolní hasiči vytvořili hráz a dvěma kalovými čerpadel postupně plnili přijíždějící CAS.

K zásobování místa zásahu hasební vodou bylo využito také zařízení pro zasněžování sjezdovek firmy Skialpin u nedalekého lyžařského svahu (doplňována do CAS 32).

V 01.49 hodin se na místo zásahu dostavil velící důstojník směny (dále jen "VDS") HZS ZLK, který po dohodě s VZ zabezpečoval týlovou činnost, především doplňování náhradních lahví k dýchacím přístrojům, zajištění stravy, nápojů, dokumentaci rozmístění sil a prostředků a komunikaci s KOPIS HZS ZLK.

Řídící důstojník územního odboru se na místo zásahu dostavil v 02.43 hodin.

V 02.47 hodin byla provedena lokalizace požáru.

Likvidace požáru

Po lokalizaci požáru zasahující hasiči prováděli rozebírání střechy a vyhledávání skrytých ohnisek požáru. Bylo využito výškové techniky a nastavovacích žebříků.

V 04.34 hodin byla na místo zásahu dopravena zasahujícím hasičům strava. Následně byly jednotky PO postupně odesílány na své základny. Na místě zásahu zůstaly jednotky PO vyslané v I. stupni PP, které prováděly dohašovací práce.

Během dohašovacích pracích se na místo zásahu dostavila starostka ORP Rožnov pod Radhoštěm a zástupci Valašského muzea v přírodě.

V 07.00 hodin došlo k vystřídání jednotky ze stanice Valašské Meziříčí. Dohašovací práce skrytých žhnoucích ohnisek pokračovaly proudem C 52 od CAS 24. Požár byl zlikvidován ve 12.40 hodin.

Vstupy do objektu Libušín byly zahrazeny vytyčovací páskou z důvodu zjišťování příčiny vzniku požáru. Na místo se dostavily skupiny příslušníků zjišťování příčin vzniku požáru (ZPP) a Policie ČR, kteří zadokumentovali vnitřek objektu a také jeho bezprostřední o­kolí.

Ve 14.45 hodin bylo místo zásahu VZ předáno zástupci Valašského muzea v přírodě Rožnov pod Radhoštěm a na místě byla ponechána místní jednotka SDH obce Prostřední Bečva.

Příčina vzniku požáru

Určený příslušník ZPP z Územního odboru Vsetín se na místo události dostavil v 01.47 hodin a zajistil prvotní zadokumentování rozsahu požáru. V 02.42 hodin se na místo dostavil příslušník ZPP krajského ředitelství HZS ZLK, který zjišťoval základní informace o majiteli a uživateli objektu. V součinnosti s příslušníky Policie ČR byly získány svědecké informace oznamovatelů požáru a ubytovaných osob z okolních objektů.

Z výpovědí svědků bylo zjištěno, že prvotní projev požáru byl zaznamenán v podobě vysokých plamenů na střeše objektu, mezi střední částí a hlavním sálem. Dále byl zaznamenán pohyb neznámých osob kolem pravé (východní) části požárem zasaženého objektu.

Prostřednictvím KOPIS HZS ZLK byla informována výjezdová skupina TÚPO Praha, která se vyšetřování 3. března 2014 neúčastnila. Následný výjezd skupiny byl v dalších dnech vzhledem k zjištěným poznatkům odvolán.

V ranních hodinách byl sestaven tým složený z příslušníků HZS ZLK a Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (SKPV). Následovalo detailní zadokumentování místa požáru pořízením fotografií, videozáznamů a sférických snímků s využitím výškové techniky.

Skupina SKPV prověřila pohyb osob a jejich činnosti před vznikem požáru, zatímco příslušníci HZS ZLK zajistili dostupnou dokumentaci o objektu a v něm prováděných činností. U uživatele a správce objektu byly příslušníky pracoviště prevence zahájeny tematické kontroly požární ochrany.

Dále proběhlo vyhodnocení záznamů systémů EPS a EZS objektu Libušín. Z provedeného šetření bylo zjištěno, že systém EPS vzniklý požár sice detekoval, ale následně již nebyla přenesena informace o vzniklém požáru na pult centrální ochrany.

Samotné ohledání místa požáru bylo zahájeno v úterý 4. března, a to na vnější straně objektu. Ohledání vnitřních prostor objektu se intenzivně provádělo až do 7. března. U této části výrazně pomohly při odklízení sutin jednotky SDH obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva. K ohledání místa požáru byl také použit služební pes pro vyhledávání přítomnosti akcelerantů hoření.

Ke zjištění informací vedoucí k určení příčiny vzniku požáru byl dále využit technik odboru kriminalistické techniky a expertíz Policie ČR Brno na prověření elektrické instalace objektu, revizní technik spalinových cest a soudní znalec v oboru stavebnictví, specialista v oblasti domovních komínů a komínových systémů.

Na místě požáru byla odebrána řada chemických vzorků a věcných stop včetně zuhelnatělých zbytků po vymetení spalinové cesty a samotné komínové vložky z komína od kachlových kamen umístěných v Jurkovičově sálu. V rámci šetření byly provedeny komínové zkoušky ke zjištění těsnosti spalinové cesty.

Byl stanoven předpokládaný prostor vzniku požáru a byly prověřovány dvě možné příčiny vzniku požáru – úmyslné založení požáru neznámým pachatelem a příčina spojená se stavem a užíváním topidla a spalinové cesty.


Na konci roku 2015 si převzal obvinění z přečinu obecné ohrožení padesátiletý muž z Karvinska. Vyšetřováním policisté vyloučili úmyslné založení požáru a dále i skutečnost, že by za vznik požáru mohla závada na elektroinstalaci. Místem vzniku požáru určili kriminalisté těleso komína.

Právě na opravě komínových těles na chatě Libušín v roce 2007 se podílel i padesátiletý muž z Karvinska. Jelikož byl odpovědný za provedení těchto prací, policejní komisař jej obvinil z přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. V tomto případě muži hrozí až osmileté vězení.

Škoda způsobená požárem byla poškozenými subjekty vyčíslena na 80,5 milionu korun.

plk. Ing. Zdeněk OTRUSINA
nprap. Libor BITALA
kpt. Ing. Marek JURÁŇ
HZS Zlínského kraje
nprap. Bc. Vladislav Malcharczik
Policie ČR 

článek převzaty z www.pozary.cz