Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku byl místem velkého cvičení složek IZS

03.06.2019

(3.6.2019) První červnové pondělí během dopoledne obsadily v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku objekt krytého bazénu všechny složky integrovaného záchranného systému. Zástupci složek IZS zde absolvovali taktické cvičení na téma únik nebezpečné látky, v tomto případě chlóru.

Při simulovaném zásahu bylo úkolem hasičů zřídit dekontaminační stanoviště, zachránit kontaminované osoby, vynést je ven ze zasažené místnosti a předat do péče záchranářům, provést skrápění místa úniku a instalovat kanálové ucpávky. U osob, které vyšly z objektu zasaženého nebezpečnou látkou, provést důkladnou dekontaminaci. Hasiči, zasahující v místě úniku nebezpečné látky, zasahovali v dýchací technice a v protichemických oblecích.

Cílem cvičení bylo seznámit složky IZS s problematikou zásahu v tomto konkrétním objektu.

Účelem cvičení tak bylo prověřit připravenost, akceschopnost a činnost všech zasahujících složek se zaměstnanci firmy při úniku této nebezpečné látky. Taktéž prověřit připravenost zaměstnanců při vyhlášení poplachu a evakuaci z budovy.

Autor: por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje

Zdroj informací: www.hzscr.cz