Statistika za rok 2020

23.01.2021

Profesionální hasiči města Rožnova pod Radhoštěm vyjížděli v roce 2020 k 361 mimořádným událostem. 

Hasiči jsou v pohotovosti 365 dní v roce, v případě oznámení mimořádné události jsou vyslání krajským operačním střediskem k místu zásahu. Výjezd jednotky následuje neprodleně po vyhlášení poplachu. 

Hasiči pomáhají jak u dopravních nehod, požáru a odstraňování následku živelných pohrom tak také na žádost zdravotní záchranné služby vyjíždíme k asistenci posádkám ZZS jak do bytu a rodinných domu, tak do naších lesů kde dochází jak k úrazům tak někdy i k pátraní po osobách které zabloudí. V letošním roce dále hasiči prováděli opakovaně dezinfekci škol, školek, budov městského úřadu , budovy polikliniky tak i budov ostatních složek IZS a to jak po výskytu onemocnění COVID-19 tak i preventivně k minimalizaci možnosti dalšího šíření v těchto prostorách. Mezi další činnosti patří výjezdy na objekty, které jsou hlídány elektronickou požární signalizaci s přenosem na PCO Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm a PCO HZS Zlínského kraje.


Celkový počet výjezdu v roce 2020 za měsíce Leden až Prosinec:  

361 mimořádných událostí 

 • 45x Dopravní nehody
 • 1x Dopravní nehoda železniční
 • 21x Ostatní mimořádné událostí epidemie, nákazy
 • 48x Asistence posádce ZZS
 • 18x Planý poplach
 • 51x Požár
 • 151x Technická Pomoc
 • 2x Únik kapalin mimo ropných produktů
 • 4x Únik nebezpečné chemické látky
 • 5x Únik plynu / aerosolu
 • 15x ropných produktů