Únik provozních kapalin na komunikaci v Rožnově pod Radhoštěm

12.02.2024

V 13:43 hod. byli vysláni profesionální hasiči města Rožnova pod Radhoštěm s technikou CAS24 Renault k úniku provozních kapalin z vozidla na komunikaci v Rožnově pod Radhoštěm, ul. Ostravská. 

Po příjezdu na místo události, bylo zjištěno že technickou závadou na vozidle docházelo k úniku pohonných hmot na komunikaci. Jednotka provedla zasypání místa úniku pomoci sorbentu,  jelikož docházelo stále k úniku PHM byla provedena provizorní oprava k zamezení dalšího úniku. Pomocí sorbentu byly uniklé provozní kapaliny zlikvidovány.