Vydatné srážky zasáhly také Rožnovsko a okolí

22.05.2019

Od dopoledních hodin, jednotka vyjížděla k několika zaplaveným komunikacím na Rožnovsku a jeho okolí, na ul. Lipová v Rožnově pod Radhoštěm docházelo následkem deště k zaplavování objektu Campu. Jednotka postupně za pomocí pytlů z písku provedla odklonění toku tak aby nezaplavovala místní Camp, a voda odtékala dále do kanalizace. Také řadu problémovou míst, kde opakovaně dochází k ucpání kanalizačních vpusti jednotka objížděla, kontrolovala a preventivně čistila tyto vpustě ještě před vytečením a zaplavením okolí.