Vyhlášení stavu sucha. Zákaz odebírání povrchové vody z vodních toků

20.07.2017

Ve čtvrtek 20. července vyhlásil Odbor životního prostředí MěÚ Rožnov p.R. (dále jen OŽP) stav sucha a zákaz nakládání s vodami v celém správním obvodu ORP Rožnov p.R., tedy ve všech obcích mikroregionu Rožnovsko.

Městský úřad informuje

Tisková zpráva č. 198/2017
ze dne 20.7. 2017

Vyhlášení stavu sucha. Zákaz odebírání povrchové vody z vodních toků

Ve čtvrtek 20. července vyhlásil Odbor životního prostředí MěÚ Rožnov p.R. (dále jen OŽP) stav sucha a zákaz nakládání s vodami v celém správním obvodu ORP Rožnov p.R., tedy ve všech obcích mikroregionu Rožnovsko.

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, na základě doporučení správce povodí a správce významného vodního toku Rožnovské Bečvy - Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne 18.7.2017 a aktuálního stavu na vodních tocích vyhlásil ve čtvrtek 20.7.2017 stav sucha a zakázal nakládání s povrchovými vodami (odběr) z vodních toků v celém správním území ORP Rožnov pod Radhoštěm ve veřejném zájmu, z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí, extrémně vysokých teplot a poklesu hladin povrchových vod ve vodních tocích k hranici minimálního zůstatkového průtoku Q355d, kdy dochází ke kyslíkovému deficitu, úhynu ryb ve vodních tocích, hygienickým závadám a zhoršení životního prostředí.
"Omezení odběru povrchových vod je nutné pro zajištění základní ekologické funkce vodního toku. Současná mimořádná situace si vyžádala bezodkladné vydání tohoto opatření vodoprávním úřadem," uvedla vedoucí OŽP Marie Hrabovská.
"Od čtvrtku 20.7.2017 je ZAKÁZÁNO odebírat povrchovou vodu z vodních toků v celém správním obvodu ORP Rožnov pod Radhoštěm za účelem zalévání zahrad, napouštění bazénů, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť (kurty, hřiště, golf), mytí motorových vozidel, a to až do odvolání," doplnila Marie Hrabovská s tím, že pro držitele platných povolení k odběru vody platí podmínky stanovené v daném povolení, tj. zejména dodržování minimálního zůstatkového průtoku v korytě vodního toku a zákaz odběru vody v případě, kdy je zakázáno obecné nakládání s vodami. "V současné době již minimální zůstatkový průtok na vodních tocích nastal, tudíž i u těchto platných povolení je rovněž odběr zakázaný," uzavřela Marie Hrabovská.
Tento zákaz se týká správního obvodu ORP Rožnov pod Radhoštěm, tedy obcí: D. Bečva, P.Bečva, H. Bečva, Vigantice, Hutisko-Solanec, Vidče, Valašská Bystřice, Zubří a Rožnov p.R.
Zatím poslední stav sucha byl vyhlášen 22.7.2015 a trval do 30.11.2015.


Zpracoval:
Tomáš Gross
tiskový mluvčí
MěÚ Rožnov p. R.
Masarykovo náměstí 128-129
756 61 Rožnov p. R.,
tel.: 571 661 137
tomas.gross@roznov.cz
Vložil: Jitka Porubová, DiS
Vytvořeno / změněno: 20.7.2017 / 20.7.2017

zdroj informaci: www.roznov.cz