Výjezd na signalizaci EPS- podezření na požár vysílače na Radhošti

13.06.2020

V 07:50 hod. vyjížděla jednotka na signalizaci EPS - Požár vysílače Radhošť s technikou CAS24 Renault. Před výjezdem jednotky byla telefonicky kontaktována obsluha vysílače, která potvrdila že pravděpodobně po zásahu bleskem do vysílače je jedná místnost zakouřena. Na místo události byla současně vyslána jednotka SDH Prostřední Bečva, JSDH Horní Bečva a jednotka HZS stanice Valašské Meziříčí. Po příjezdu na místo události byl zjištěn uhašený požár elektroinstalace, signalizace EPS spustila SHZ (stabilní hasící zařízení). Jednotka provedla překontrolování místa událostí a odvětrání zakouřených prostor pomocí přetlakové ventilace. Po příjezdu vyšetřovatele HZS Zlínského kraje se jednotka vrátila zpět na svou základnu.