Výstraha ČHMI - Povodňová pohotovost

24.12.2023

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Povodňová pohotovost Platnost: od 24.12.2023 do odvolání 

Rožnov pod Radhoštěm:

Povodňová pohotovost – 2. stupeň povodňové aktivity v některých říčních profilech. Voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Aktualizované informace najdete na hydro.chmi.cz v sekci "Hydrologické předpovědi".

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.


aktuální informace sledujte na www.chmi.cz