Zvýšena bezpečnost zasahujících hasičů - pořízení detektoru

02.02.2022

Pro zvýšení ochrany zasahujících hasičů byla jednotka dovybavena osobním elektronickým dozimetrem SOR/R022, který je evidovaný, pravidelně jsou údaje stahovány a vyhodnocovány.

Hasiči se při zásahu mohou setkat se zdroji IZ (Ionizující záření) a radioaktivními látkami (požáry provozů, převozy, nálezy ad.) proto je potřeba zabezpečení základních principů radiační ochrany včetně dozimetrického zabezpečení zasahujících hasičů. Pro účely sledování obdržených dávek zasahujících osob byl pořízen SOR/R022, který slouží primárně ke sledování a evidenci dávek obdržených během sledované období u různých typu zásahu.


Technická specifikace:

− dozimetr umožňuje zobrazovat na displeji aktuální hodnotu kumulovaného dávkového ekvivalentu od posledního vynulování, 

− dozimetr nesmí umožnit nositeli dozimetru vymazání celkové a dílčí hodnoty kumulovaného dávkového ekvivalentu (dílčí hodnoty může vymazat pouze pracovník dozimetrické služby pomoci komunikačního software)

− SOR/R dozimetrech pro residuální/prostorové měření gama

−  volitelné jednotky: cGy; cGy/h; mSv, mSv/h; mrem, mrem/h

− 4 úrovně konfigurovatelných alarmů dávky a dávkového příkonu

− teledozimetrický přenos v reálném čase (až do vzdálenosti 1000 m) pro SOR/R

−  odolný vůči EMP, EMC, radarům

− odolný vůči ponoření do vody, pádům, rázům, vibracím, nízkému tlaku

− iniciačním podmínkám, podmínkám prostředí NBC

− Provozní teplota -40°C až + 50°C