AKTUALITY

Jednotka Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm je nyní dovybavena třemi novými ochrannými protichemickými obleky. Současně se technická výbava rozšířila o zásahový dozimetr URAD Plus. Rožnovští hasiči provádí zásahy nejen u požárů, dopravních nehod nebo přírodních katastrof, ale také při úniku nebezpečných látek.

Situace na Ukrajině a geograficky blízká hrozba válečného konfliktu vyvolává na sociálních sítích řadu otázek. Jedna z posledních, která zaznamenala obrovský zájem občanů a médií je otázka úkrytů a jejich rozmístění na území České republiky.

Dne 24.01.2022 absolvovala část jednotky profesionálních hasičů města Rožnova pod Radhoštěm výcvik zaměřený na záchranu tonoucí osoby po prolomení ledové plochy. Jednotka absolvovala teoretickou přípravu a následně praktický výcvik společně s jednotkou HZS Zlínského kraje stanice Valašské Meziříčí.