AKTUALITY

Česká asociace hasičských důstojníků i v roce 2023 vyhlašuje Den požární bezpečnosti, kterým je každoročně vybraný pátek 13. V letošním roce připadne tento den na pátek 13. října. Dlouhodobým cílem je snaha "zlomit" pověru o nešťastném pátku třináctého. Hasiči v Pátek 13. tradičně ukazují svou připravenost na mimořádné události, propagují požární...

Jednotka profesionálních hasičů města Rožnova pod Radhoštěm je nově vybavena nehodovou clonou k určenou především k zakrytí místa mimořádné události proti nežádoucím pozorovatelům. Clona je umístěna na prvovýjezdovém vozidle CAS24 Renault.

Jednotka preventivně z důvodu vydané výstrahy ČHMÚ na vydatné deště, provedla v odpoledních hodinách kontrolu problémových propustku a kanálu na území města Rožnova pod Radhoštěm. Většina byla zanesena a v případě vydatnějšího deště by neplnila svůj účel, Jednotka provedla vyčištění od nánosu bahna, listí, větví a kamení.

Celkový počet výjezdu v roce 2022 v měsících Leden až Prosinec 379 mimořádných událostí a 6x zpráva o činnosti celkem 385 události

Jednotka Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm je nyní dovybavena třemi novými ochrannými protichemickými obleky. Současně se technická výbava rozšířila o zásahový dozimetr URAD Plus. Rožnovští hasiči provádí zásahy nejen u požárů, dopravních nehod nebo přírodních katastrof, ale také při úniku nebezpečných látek.