V Rožnově stále platí stav sucha a zákaz odebírání povrchové vody z vodních toků

17.10.2018

Městský úřad informuje
Tisková zpráva č. 322/2018
ze dne 17. 10. 2018

V Rožnově stále platí stav sucha a zákaz odebírání povrchové vody z vodních toků

V pondělí 20. srpna vyhlásil Odbor životního prostředí MěÚ Rožnov p.R. (dále jen OŽP) stav sucha a zákaz nakládání s vodami na území města Rožnov pod Radhoštěm. Stav sucha a s ním spojené zákazy stále platí.

Od druhé poloviny srpna platí na celém území města Rožnov zákaz odebírání povrchové vody z vodních toků za účelem zalévání zahrad, napouštění bazénů, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť (kurty, hřiště), mytí motorových vozidel. "V pondělí 20.8. jsme vyhlásili stav sucha a zákaz odebírání povrchové vody z vodních toků a tento zákaz stále trvá," upozornila vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Rožnov Marie Hrabovská. Hladina Rožnovské Bečvy je dlouhodobě na hodnotě 75-76, což odpovídá právě stavu sucha. "Nakládání s povrchovými vodami (odběr) z vodních toků na celém území města Rožnov pod Radhoštěm je zakázáno z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí, extrémně vysokých teplot a poklesu hladin povrchových vod ve vodních tocích k hranici minimálního zůstatkového průtoku Q355d, kdy dochází ke kyslíkovému deficitu, úhynu ryb ve vodních tocích, hygienickým závadám a zhoršení životního prostředí. "Omezení odběru povrchových vod je nutné pro zajištění základní ekologické funkce vodního toku. Současná mimořádná situace si vyžádala bezodkladné vydání tohoto opatření vodoprávním úřadem," doplnila Marie Hrabovská.
Zatím poslední stav sucha byl vyhlášen 20.7.2017 a trval do 5.9.2017.
Původní tiskovou zprávu o vyhlášení stavu sucha naleznete zde.

Zpracoval:
Tomáš Gross
tiskový mluvčí
MěÚ Rožnov p. R.
Masarykovo náměstí 128-129
756 61 Rožnov p. R.,
tel.: 571 661 137
tomas.gross@roznov.cz