AKTUALITY

Jednotka preventivně z důvodu vydané výstrahy ČHMÚ na vydatné deště, provedla v odpoledních hodinách kontrolu problémových propustku a kanálu na území města Rožnova pod Radhoštěm. Většina byla zanesena a v případě vydatnějšího deště by neplnila svůj účel, Jednotka provedla vyčištění od nánosu bahna, listí, větví a kamení.

Celkový počet výjezdu v roce 2022 v měsících Leden až Prosinec 379 mimořádných událostí a 6x zpráva o činnosti celkem 385 události

Jednotka Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm je nyní dovybavena třemi novými ochrannými protichemickými obleky. Současně se technická výbava rozšířila o zásahový dozimetr URAD Plus. Rožnovští hasiči provádí zásahy nejen u požárů, dopravních nehod nebo přírodních katastrof, ale také při úniku nebezpečných látek.

Situace na Ukrajině a geograficky blízká hrozba válečného konfliktu vyvolává na sociálních sítích řadu otázek. Jedna z posledních, která zaznamenala obrovský zájem občanů a médií je otázka úkrytů a jejich rozmístění na území České republiky.